Jakość tradycja

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego utworzyła
system promujący produkty wysokiej jakości. Na podstawie decyzji z dnia
12 czerwca 2007 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość
Tradycja” za krajowy system jakości żywności.


System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych
wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.


Jakość produktu.

Do systemu przyjmowane są wyłącznie produkty wysokiej jakości
wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a wcześniej zatwierdzony przez Radę, Zarząd Izby oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Znak Jakość Tradycja jest znakiem zarejestrowanym przez polską Izbę produktu Regionalnego i Lokalnego w Urzędzie Patentowym za numerem Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny.

%d bloggers like this: